Our Results

Nagambie vs Shepp/Nathalia Gold        26/5/2018

Nagambie vs ECDRA          23/6/2018

Nagambie vs Shepparton/Nathalia Maroon        30/6/2018

Nagambie vs Katandra      14/7/2018

Nagambie vs Karramomus 21/7/2018

Nagambie vs Karramomus – McAuliffe Shield Final 28/7/2018

Round 1 Long Range Pennant @ Katandra 18/8/2018

Round 2 Long Range Pennant @ Katandra 25/8/2018

Round 3 long Range Pennant @ Karramomus 29/9/2018